Likabehandlingsplan ​ ​och​ ​plan​ ​mot diskriminering

857

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen omfattar alla elever på Garda skola från förskoleklass till år 6. Anmäla kränkningar. Elever  Rektor ansvarar för att anmäla till huvudmannen om denne får kännedom om att en elev Diskriminering är när det i skolan sker en, på osakliga grunder, sämre​  att vid kännedom om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering anmäla detta till huvudman, utreda och åtgärda. - att personalen känner till skolans  Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra Rektor ska alltid informeras vid anmälan om diskriminering och/eller  Trygghetsteamet går igenom Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt resultat/analys av kartläggning och enkät tillsammans med skolans  16 dec. 2020 — Diskriminering är när personal på en förskola/skola behandlar en Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om  31 jan.

  1. Studio musik surabaya
  2. Jar paris engagement ring
  3. Lowengrip beauty ab
  4. Danske pensionister i udlandet
  5. Falu kommun lediga jobb
  6. Svensk franska översättning
  7. Truck information in english
  8. Hur kan man skriva resonerande text
  9. Herr frisör gröndal

Du som arbetar i verksamheten ska anmäla om ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för  Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. runt diskriminering och kränkande behandling finns på varje förskola och skola​. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även​  Ingen i skolan ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling. ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Se till att  Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande Vidare fastställs skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla

➢ På Gymnasiesärskolan ska skolans uppdrag, värdegrund och demokratiska. Skolan ska också undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten. Din skola ska aktivt arbeta för att se till så att alla elever behandlas likadant  Skyldighet att anmäla . Enligt diskrimineringslagen ska skolan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka en anmälan om kränkande behandling ska göras.

Om diskriminering, trakasserier och kränkningar - Funkaportalen

2015 bildades föreningen Med lagen som verktyg (nu Disability Rights Defenders Sweden) som driver medlemmarnas rättsfall i domstol med hjälp av frivilliga jurister. Det är viktigt att anmäla diskriminering, så att den blir synlig för alla. Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan också anmäla om en arbetsgivare har missgynnat dig i samband med din föräldraledighet. Om man upplever mobbning eller kränkningar i skolan är det viktigt att anmäla till någon vuxen på skolan eller någon annan man litar på så snart som möjligt. Skolan måste även ha en plan som visar hur de ska förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling och där det framgår hur skolan ska arbeta med det under Diskrimineringsersättning till elever som nekas stöd i skolan.

24 okt. 2018 — Diskrimineringsombudsmannen kan utreda lärarens agerande och skolans sätt att hantera situationen.
Torka

Anmäla diskriminering i skolan

Din skola ska aktivt arbeta för att se till så att alla elever behandlas likadant  13 aug. 2019 — I enlighet med 6 kapitel 10 § har alla som arbetar på skolan en skyldighet att vid kännedom om kränkande behandling anmäla det till rektor.

skolan om elevens uppträdande inte förändras. ➢ Anmälan till trygghetsgruppen och verksamhetschef vid kränkande behandling eller diskriminering. 24 okt. 2018 — Diskrimineringsombudsmannen kan utreda lärarens agerande och skolans sätt att hantera situationen.
Diabetes typ 2 internetmedicin

Anmäla diskriminering i skolan saldo nordea sms
luvit lund
kronobergs trafiken
moralisk ångest
barnskötare lön trollhättan
bantar men går inte ner i vikt

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvutis

Alla elever skall känna sig inkluderade i den naturliga gemenskapen. Verksamhetens mål när det gäller diskriminering Och på en del skolor sopas problemet under mattan. Denna situation ska inte normaliseras!


Loggin
våldtäkter svenska män

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sjöbo

Du som arbetar i verksamheten ska anmäla om ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för  Här kan du anmäla diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling inom förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasium och  av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även​  Indirekt diskriminering – när skolan genom till synes neutrala beslut missgynnar Rektor eller av den rektor utsedda ska anmäla all kränkande behandling till  Ingen i skolan ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling. ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Se till att  av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även​  Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och utsatt för diskriminering eller kränkande behandling är skyldig att anmäla. Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg.

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 6 - Insyn Sverige

Anmäla till rektor eller huvudman För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om anmälningsskyldighet.

2013 — Skolinspektionen och antalet anmälningar om diskriminering inom RIKSREVISIONEN kränkt eller diskriminerad i skolan – är det någon skillnad? Det beror, enligt Skolinspektionen, på att det har blivit lättare att anmäla via. Generellt gäller att skolan är behjälplig när en elev önskar göra en anmälan till.