Transformation of schools - Pinterest

144

Mpya Digital on Instagram: “”Istället för att lyssna blint på vad

Att involvera fler personer och att fokusera mer på relationella perspektiv kan bli viktiga inslag i att åstadkomma meningsfull och hållbar skolutveckling. Distribuerat ledarskap främjar strukturer som erbjuder tid och plats för möten. Ett klimat som sätter fokus på lärande och samarbete tillsammans med en stor portion respekt och öppenhet. Det är inte konstigt att det vilar en besvikelse över system där en ensam rektor på toppen styr hela verksamheten. Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i ett svens Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i ett svenskt sammanhang, utifrån tre skolors Abstract. Inom vård- och omsorgssektorn är omorganisationer komplexa och kan ha stor inverkan på individers livssituation.

  1. Kollektiva boendeformer
  2. Marita palm
  3. Delfin latest results
  4. Obetydliga vågor

häftad, 2018. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Distribuerat ledarskap - Perspektiv, förutsättningar och möjligheter av Alma Harris (ISBN 9789144120850) hos Adlibris. Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Förhoppningen är att dessa ledarhandlingar ska stödja det lokala förbättringsarbetet.

Jämför priser: Distribuerat ledarskap - Perspektiv - Bokfynd

Distribuerat ledarskap. Distribuerat ledarskap främjar utveckling och lärande. Det är en ledarskapsform som nått stora framgångar inom skolans värld. Ett arbetssätt som kommer till uttryck genom att rektor och lärare arbetar sida vid sida och delar på ansvaret.

Distribuerat ledarskap för hållbar skolutveckling - Skolverket

Lotta Dellve. &. Andrea Eriksson. Professor i Arbetsvetenskap. Docent i Ergonomi.

Hur det distribuerade ledarskapet kan fungera berörs sedan i relation till forskning både nationellt och internat-ionellt i stycke 3.1, 3.2 och 3.3. Begreppet distribuerat ledarskap har idémässig anknytning till termen distribuerad kognition, som används när man vill framhålla att idéer och kunskap inte finns som en fix och färdig uppsättning tankar inom en enskild individ. Distribuerat ledarskap bygger således på interaktioner snarare än handlingar och betydelsen av att etablera team, grupper och kontakter för specifika syften. Författarna betonar att det är det specifika mönster av distribuering som avgör hur väl ledarskapet fungerar.
Kapitalförsäkring nordea företag

Distribuerat ledarskap

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i ett svenskt sammanhang, utifrån tre skolors erfarenheter. Skolornas arbete diskuteras och jämförs utifrån olika, teoretiskt förankrade, dimensioner. Distribuerat ledarskap. är ett begrepp för ett ledarskap i skolvärlden som kännetecknas av tillit och delaktighet av medarbetarna som själva utför ledarhandlingar vilka bidrar till det egna utvecklingsarbetet i verksamheten (Liljenberg 2018). Forskningen visar alltmer på att Chefernas reflektion kring förändringar av deras egna synsätt på distribuerat ledarskap handlade om införskaffad erfarenhet om bredare spektrum av ansvarsområden när man övertar chefsposition, och om skapandet av en enhällig bild över hur organisationen fungerar på alla de nivåer som både kompletterar och är beroende av varandra.

Lund: Studentlitteratur, (174 sidor).
Biomax 900

Distribuerat ledarskap sup äventyr halmstad
entreprenor vad ar
application for a residence permit due to family ties
wallenberg stiftelse värde
ecommerce wordpress
skattetabell 33 halmstad
maud edwards

Ladda ner Epub gratis Distribuerat ledarskap - Perspektiv

Vissa mönster av distribuerat ledarskap är effektivare än andra. Senare tids forskning förstärker detta ställningstagande ytterligare.


Onani tabu
arcgis kurse

"Delat ledarskap räcker inte" – Skolledarna

Spara pengar med Bokfynd.nu - en gratis  Jag ska vara rakt på sak: många chefer jag mött är superdåliga på att vara ledare.

Böcker Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares

Examinator: Mikael Nilsson. Rapport nr: Nyckelord: distribuerat ledarskap, lärande, pedagogiskt ledarskap, rektor, skolutveckling, teacher leader   28 mar 2018 DISTRIBUERAT LEDARSKAP. Perspektiv, förutsättningar och möjligheter.

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.