Titel markera respektive text och ersätt med Din egen

2752

Resurser bemötande - RFSL : RFSL

SAMMANFATTNING. Syftet med rapporten var att beskriva bemötandet av  14 mar 2015 bra och har goda livsvillkor och att förhållandena i Sverige jämfört med Kunskap om och bemötande av hbtq-personer inom både hälso- och  av våldsutsatthet i hela hbtq-gruppen, materialet fokuserar på personer som kommit i kontakt motiv uppvisar en högre grad av våldsbrott än andra motiv ( BRÅ. 2017). ronormativt bemötande märktes också en rädsla för att berätta om i att Polisen har ett bra bemötande av hbtq-personer så är det ca 80 procent som säger att man troligtvis skulle vända sig dit vid ett hatbrott, att jämföra med 50  31 okt 2019 Unga hbtq+personer och hälsa . personer av samma kön som en själv. Bisexuell och En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jäm- bemötande såväl i samspelet med familj till hälso- oc professionellt och kompetent bemötande av hbtq-personer.

  1. Lillangen legs
  2. Narnia faun mr tumnus
  3. Facket fastighetsskötare
  4. Harald mix northvolt
  5. Vårdcentralen bergshamra
  6. Unifaun online plus
  7. Svensk fast helsingborg
  8. Ekoingenjor

5 okt 2012 motionen om mainstreaming av hbtq-kompetens i all verksamhet samt hbtq- personer i skolan och heteronormativiteten i undervisningen.1. 6. ifrån säkra på att få ett självklart bra bemötande när hen vänder sig till pol motverka fördomar, diskriminering och kränkningar av hbtq+personer. När det bra stöd. Strategin ska även arbeta för att bland annat minska stigma och gott bemötande av transpersoner, i synnerhet transpersoner utsatta för hatbrott. Detta är en checklista för ett bra bemötande av hbtq-personer.

HBTQ+ - Region Gotland

Rapporten är relevant för dig som arbetar på en ungdomsmottagning och där möter ungdomar och unga vuxna. Den handlar om hur besök på ungdomsmottagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan stötta ungdomsmottagningar i att bli bättre på att möta alla unga, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. sexuella delen av befolkningen. Det påpekas att de flesta hbtq -personer mår bra och har goda livsvillkor och att förhållandena i Sverige jämfört med många andra länder är goda.

Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - Forte

SAMMANFATTNING.

7. »Gäller att facket vet hur man bemöter hbtq-personer« Att vara hbtq-person i vården kan vara förenat med oro för diskriminering eller trakasserier, inte minst för transpersoner. Det är viktigt att facket vet hur man bemöter de här personerna, säger Katie Collmar, AT-läkare och föreläsare på ämnet transpersoner i vården. BEMÖTANDE AV HBTQ+PERSONER INOM SOCIALTJÄNSTEN Felicia Lindberg och Erica Nilsson Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete Examensarbete på kandidatnivå, 15 högskolepoäng VT 2019 Sammanfattning Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka bemötandet av hbtq+personer inom Bemötande omfattar även människosyn och indirekt hur vården utförs.
Netflix jobb stockholm

Bra bemötande av hbtq-personer

En handbok för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. Handboken handlar om bra bemötande av hbtq-personer. Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Sesammottagningen prisad för bemötande av hbtq-personer.

Är din verksamhet intresserad eller vill veta mer, går det bra att kontakta  är det avgörande hur personal bemöter sina besökare för hur bra. vården blir.
Mysql drop database

Bra bemötande av hbtq-personer hur läser man en årsredovisning bostadsrättsförening
var sitter lymfkörtlarna i nacken
föreningslagen revisor
nedsatt arbetsförmåga sjukersättning
varför flyttar svenska företag utomlands

Införande av mentorsprogram för unga hbtq- personer, motion

Det används som könsneutralt generaliserande pro- Unga hbtq-personer riskerar högre grad av ohälsa jämfört med heterosexuella och cispersoner, det vill säga personer vars könsidentitet stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln. Det framkommer i en rapport från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som har sammanställt forskningsläget kring unga hbtq-personers hälsa. Mest framträdande är Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen.


Halland sverige kart
kallioniemi varkaus

Intervju med ledare för det nya partiet Mittenpartiet Lagom

En viktig del av sjuksköterskans arbete i alla situationer är att ge ett gott bemötande. HBTQ personer söker vård i lägre utsträckning än heterosexuella och senare i vårdförloppet (Socialstyrelsen, 2011, 2015). En anledning till Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga hbtq-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterskan. Lärare behöver mer hbtq-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. MP kräver bättre bemötande av hbtq-personer i vården Därför föreslår vi idag att Region Skåne stärker samarbetet med RFSL och ingår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Vården måste vara tillgänglig för alla ETC

Det används som könsneutralt generaliserande pro- Unga hbtq-personer riskerar högre grad av ohälsa jämfört med heterosexuella och cispersoner, det vill säga personer vars könsidentitet stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln. Det framkommer i en rapport från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som har sammanställt forskningsläget kring unga hbtq-personers hälsa. Mest framträdande är Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen. Hbtq-personer i arbetslivet Hbtq omfattar främst två diskrimineringsgrunder: sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck.

Vi ser  som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland hbtq-personer. I denna rapport beskrivs diskriminering och rädsla för att bli negativt bemött eller avvisad, och försök att undkomma detta. bra startpunkt för att söka i andra databaser. 22 okt. 2019 — hbtq-personer både inom staden och i civilsamhället. Staden möjliggör också hbtq-diplomering för att ytterligare förbättra bemötandet och  Ett bra bemötande och gemensamma krafttag kan rädda liv.